post

Content สำคัญไฉน.. จะสร้างอย่างไรให้มีพลังดึงดูดผู้คนบนโลกออนไลน์

ธุรกิจบนโลกออนไลน์นั้น ใคร ๆ ก็รู้ดีว่ามีความท้าทายและเหนื่อยยากแค่ไหนกว่าที่จะสำเร็จตามเป้าหมายในแต่ละขั้นตอน เพราะโลกออนไลน์คือพื้นที่สาธารณะที่ใครจะมา จะไป หรือจะชักจูงคนรู้จักให้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเพจร้านค้าสามารถทำได้ตลอดเวลา นั่นหมายความว่าวิธีการที่จะดึงดูดให้คนที่ผ่านไปใครมาหยุด! อยู่ที่เว็บไซต์ของธุรกิจคือจะต้องมี Content ที่ดึงดูดใจหรือให้ประโยชน์ต่อผู้พบเห็นได้ วันนี้จะมาทำความเข้าใจกันว่า Content นั้นสำคัญไฉน จะสร้างอย่างไรให้มีพลังดึงดูดผู้คนบนโลกออนไลน์

Content แปลว่าเนื้อหา หมายถึงรูปแบบในการสื่อสารข้อมูล ประสบการณ์หรือความรู้ หรืออะไรก็ตามที่สามารถสื่อสารไปในช่องทางการสื่อสารที่มีให้ผู้อื่นรู้ว่าผู้ส่งสารต้องการจะสื่อสารอะไรให้กับผู้รับสาร โดยสามารถผลิตออกมาได้ในหลายรูปแบบ ทั้งบทความ คลิปวิดีโอ ภาพกราฟิกหรือแอปพลิเคชันใด ๆ โดยมากแล้ว Content บนโลกออนไลน์ที่คนได้ยินหรือเห็นกันบ่อยคือ Content ทางการตลาดเพราะต้องการจะสื่อสารให้ผู้รับสารได้รับรู้ตัวตนของแบรนด์ธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่สามารถแพร่กระจายต่อให้คนอื่น ๆ รู้จักธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นธุรกิจจึงต้องใส่ใจในการผลิต Content ที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุด ซึ่งจำเป็นจะต้องวางกลยุทธ์ในการผลิต Content อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้

 1. รู้จักแบรนด์ของธุรกิจให้มาก อย่างน้อยก็ต้องชัดเจนว่าจุดเด่นของแบรนด์ธุรกิจคืออะไร จะหยิบยกประเด็นไหนขึ้นมาทำเป็น Content เพราะแต่ละแบรนด์ย่อมมีจุดเด่นที่ต่างกันไป เช่น บางแบรนด์เด่นที่มาสคอต บางแบรนด์เด่นที่สินค้าก็ยกเอาจุดเด่นนั้นขึ้นมาสร้างเป็น Content
 2. การสื่อสารที่ดีคือต้องรู้ว่าจะเล่าเรื่องราวให้ใครฟัง หมายถึงแบรนด์ต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารข้อมูลนั้นเป็นคนกลุ่มไหน และคนกลุ่มนั้นจะได้รับประโยชน์อะไรจากเรื่องเล่าของแบรนด์ จะได้สามารถผลิต Content ที่พุ่งเข้าเป้าต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายได้ทันที
 3. รู้จักใช้ Content Pillar มาช่วยในการผลิต Content คือต้องรู้ว่าจะวางเส้นเรื่องของ Content อย่างไร มีประเด็นไหนบ้างที่มีความเชื่อมโยงของแบรนด์กับสิ่งที่ลูกค้าอยากจะรู้ เทคนิคง่าย ๆ คืออาจลองศึกษา Content ของคู่แข่งว่าประเด็นไหนที่คนมีส่วนร่วมกับแบรนด์เยอะหรือน้อยอย่างไร ก็นำประเด็นนั้นมาจัดวางเส้นเรื่องที่ต้องการสื่อสารอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งแบ่งออกเป็น
  • Gags คือคำพูดหรือคำฮิตติดหูที่สร้างช่วงเวลาดี ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้า
  • Trend / Occasion คือการสร้างโอกาสพิเศษให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวที่มีกระแสในช่วงเวลานั้นก็ได้
  • Good Moment คือการสร้างช่วงเวลาที่สนุกสนานให้กลุ่มเป้าหมายด้วย Game หรือ Quiz ต่าง ๆ
  • Brand คือการสร้างเนื้อหาของแบรนด์ที่จะสื่อสารให้เป็นภาษาเดียวกับกลุ่มเป้าหมายและสื่อสารในมุมมองของพวกเขา
  • Campaign สื่อสารถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Campaign หรือกิจกรรมของแบรนด์

เวลานี้ทุกคนต่างรู้ว่า Content คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ดังนั้นเพื่อให้แบรนด์มีตัวตนอย่างยั่งยืนบนโลกออนไลน์ก็จำเป็นต้องสร้าง Content ให้มีพลังและทรงอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย แบรนด์จึงจะได้ชื่อว่าอยู่ในจิตใจของผู้คนบนโลกออนไลน์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

post

ออกแบบเว็บ ทางด้านเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ดี

การทำ SEO จะส่งผลทำให้เว็บไซต์ของคุณนั้น ได้มาตรฐานที่ดีตรงตามเกณฑ์กับที่ทางกูเกิลจะให้คะแนน หากมีคุณภาพย่อมส่งผลทำให้เว็บไซต์ได้คะแนนเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทางกูเกิลจะเข้ามาเยี่ยมและชมเว็บไซต์ของคุณอยู่บ่อยครั้ง เพื่อที่จะตรวจสอบและดูความเกี่ยวข้องของเนื้อหา พร้อมทั้งคีย์เวิร์ดที่คุณได้ตั้งเอาไว้ภายในเว็บไซต์ของคุณเอง ตลอดจนกระทั่งมีการตรวจสอบโครงสร้าง พร้อมทั้งความน่าเชื่อถือในตัวเว็บไซต์ด้วย ส่วนวิธีการให้คะแนน แน่นอนว่าทางด้านกูเกิลไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาอย่างแน่นอน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะทำการคาดคะเน พร้อมทั้งวิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ออกมา ว่าทางกูเกิลจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้าง ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทางด้านเนื้อหาภายในเว็บไซต์ กับการทำ SEO มีรายละเอียดดังนี้

เนื้อหา ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเว็บไซต์

เนื้อหาภายในเว็บไซต์ ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำ SEO หากเว็บไซต์มีความเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดใดคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นมา กูเกิลมักจะตรวจดูความสำคัญของคีย์เวิร์ดภายในเนื้อหาเป็นหลัก โดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณคีย์เวิร์ด และ ตำแหน่งของคีย์เวิร์ดที่ได้พบเห็นอยู่ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือแม้กระทั่ง รูปแบบของคีย์เวิร์ดนั้น เป็นหัวข้อ มีการทำตัวหนา มีการทำตัวเอง หรือการพิจารณาดูที่ลิงค์ เป็นต้น

เนื้อหาในรูปแบบ Content Marketing

การทำเนื้อหาในรูปแบบ Content Marketing ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางด้านการตลาดที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการเขียนบทความให้ดีมีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับโครงสร้างของเว็บไซต์ ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการทำ SEO ได้เช่นเดียวกัน เพราะเนื่องจากบทความคุณภาพ จะสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับทางเว็บไซต์ และบทความยังคงมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณของคีย์เวิร์ดให้กับเว็บไซต์ได้แบบอัตโนมัติอีกด้วย

บทความจะต้องมีคีย์เวิร์ดที่ไม่มากจนเกินไป

บทความคุณภาพของบางเว็บไซต์ กลับไม่ได้เน้นในการแทรกคีย์เวิร์ดเลยสักนิด แต่ถ้าจะให้มีผลต่อการทำ SEO ร่วมด้วย การลงบทความที่มีคีย์เวิร์ดแบบพอดี และมีการวางคีย์เวิร์ดแบบถูกตำแหน่ง สวยงาม และมีคุณภาพแบบที่ไม่ผิดธรรมชาติ ย่อมสร้างผลดีต่อการสร้างอันดับที่ดีได้ในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน

ในทางกลับกัน หากคุณแทรกคีย์เวิร์ดภายในบทความมากจนเกินไป ทุกอย่างมันจะไม่เป็นธรรมชาติ ย่อมส่งผลเสียต่อเว็บไซต์ของคุณได้อย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น หากกูเกิลมองว่าเว็บไซต์ของคุณในตอนนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือ จงใจหลอกกูเกิลโดยตรง เว็บไซต์ของคุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการทำอันดับอีกต่อไปในอนาคต