post

SEO สายดำ ทำแล้วดีจริงหรือ

การทำ SEO เป็นเทคนิคในการทำให้เว็บไซต์ของธุรกิจ ติดอันดับหน้าหนึ่งบน Search Engine ซึ่งเทคนิคที่นักการตลาดออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้จะเป็นการหา Keyword ที่มีกลุ่มเป้าหมายค้นหาเยอะแล้วนำมาเขียนเป็นบทความ SEO ที่มีจำนวนคำตั้งแต่ 300 คำขึ้นไป และต้องเป็นบทความที่มีสาระหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยต้องโพสต์เป็นประจำวันละ 1 บทความเป็นอย่างน้อยติดต่อกันประมาณ 1 – 2 เดือน ซึ่งหากการแข่งขันใน Keyword ที่นำมาใช้ไม่สูงเกินไปก็อาจทำให้ติดอันดับบนหน้าแรกของ Search Engine ได้ไวขึ้น

แต่สำหรับการทำ SEO ใน Keyword ที่มีการแข่งขันสูง เช่น กลุ่มคำเกี่ยวกับปัญหาผิวหน้า ผิวกาย หรือสัตว์เลี้ยง เป็นต้น การทำ SEO สายขาวอย่างข้างต้นอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะติดอันดับบนหน้าแรกของ Search Engine หรือไม่แน่ว่าอาจจะไม่มีทางสู้ ทำให้นักการตลาดออนไลน์หลายคนหันไปพึ่งการทำ SEO สายดำ เพราะช่วยให้การติดอันดับหน้าแรกบน Search Engine ได้เร็ว แม้จะต้องทำหลายอย่างที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของ Search Engine

วิธีการทำ SEO สายดำ (ที่ไม่ควรทำ) มีดังนี้

การทำ Backlink มากเกินไปในระยะเวลาอันสั้นอาจทำให้ Search Engine เห็นว่ามีการทำ SEO ที่มากเกินไป ซึ่งในครั้งแรกที่ถูก Search Engine ตรวจจับได้ Search Engine จะส่งข้อความเตือนเพื่อให้หยุดการกระทำดังกล่าว ซึ่งหาก Search Engine พบว่ายังมีอยู่เว็บไซต์ก็จะตกอันดับลงและถูกมองว่าเป็นเว็บไซต์ไม่น่าเชื่อถือ

การแลกลิงก์กับเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บที่มีเนื้อหาหรือ keyword ที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากในปัจจุบัน AI บน Search Engine มีความฉลาดมากขึ้น ทำให้ตรวจจับการแลกลิงก์ได้เร็วขึ้น และหากพบว่ามีการแลกลิงก์กับเว็บไซต์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง เว็บไซต์ของเราจะถูก Search Engine มองว่าเป็นเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือและเป็นอันตราย

ใส่ keyword ในบทความมากเกินไปเพราะหวังว่าจะขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ ของเว็บไซต์ที่ทำ keyword นั้น ๆ แต่ด้วยความฉลาดของ AI ทำให้การแทรก keyword ที่มากเกินความจำเป็นและการเขียนเนื้อหาที่ไม่สามารถอ่านรู้เรื่องได้ จะทำให้เว็บไซต์ไม่น่าเชื่อถือ

แม้จะเป็นบทความของตัวเอง แต่การนำบทความเดิมมารีโพสต์บนเว็บไซต์ใหม่อาจทำให้กลายเป็นการลอกเลียนผลงานได้ ซึ่งหากต้องการที่จะนำบทความเดิมมาใช้ใหม่ ควรเรียบเรียงบทความใหม่หรือที่เรียกว่าการ Rewrite เพื่อป้องกันการที่ Search Engine มองว่าเว็บไซต์ใหม่นั้นเป็นเว็บไซต์ลอกเลียนที่ไม่ได้คุณภาพ

การแทรกลิงก์ในคำสำคัญที่มากเกินไปเพื่อให้ผู้ใช้ Click ไปยังหน้าซื้อสินค้าหรือบริการ ทำให้เว็บไซต์ถูกมองว่าเป็นเว็บที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

โดยสรุปแล้วการทำ SEO สายดำไม่ได้ดีอย่างที่คิด เพราะแทนที่จะทำให้เว็บไซต์ติดอันดับ อาจกลายเป็นร่วงจากอันดับและถูกมองว่าเป็นเว็บไซต์อันตราย หรือไม่ได้คุณภาพในที่สุด

SEO สายดำ ทำแล้วดีจริงหรือ