post

การวัดผลประสิทธิภาพ SEO นอกเหนือจากหน้าเว็บไซต์คืออะไร

การทำ SEO คือการสร้างเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้หน้าเว็บไซต์ของเราได้รับการจัดอันดับในตำแหน่งที่ดีของ Search Engine โดยวัตถุประสงค์ในการทำ SEO คือ

วัตถุประสงค์ในการทำ SEO

การจัดอันดับ (Ranking) นอกจากการจัดอันดับการค้นหาที่ดีของเว็บไซต์แล้ว การทำให้ผู้คนคลิกเข้ามาอ่านเนื้อหาของเว็บไซต์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน และการที่เว็บไซต์มีผู้มาเยือนเข้ามาอ่านหน้าเว็บบ่อย ๆ หรือสม่ำเสมอก็จะทำให้ผลการค้นหาอยู่ในอันดับที่ดีได้อย่างยั่งยืนกว่าการจ่ายเงินค่าโฆษณาเสียอีก

การสร้างความรับรู้ต่อแบรนด์สินค้า (Brand Awareness) เป็นการทำให้เว็บไซต์หรือแบรนด์ได้เป็นที่รู้จักของผู้คน และลูกค้า เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการ และช่วยสร้างมูลค่าที่ดีให้กับแบรนด์อีกด้วย

การเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Website Traffic) เป็นการเพิ่มโอกาสขายสินค้า และยังเป็นการทำตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

การช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Visitor Targeting) เป็นการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายด้วยการสร้างคอนเทนต์ หรือสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ด้วยการใช้ Keyword ในบทความนั้น ๆ

อัตราการตอบโต้กับลูกค้า (Conversion Rate) อาจวัดผลจากยอดการเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสินค้า ยอดการขายสินค้า ยอดของการกรอกแบบฟอร์ม หรือยอดการสมัครเข้าร่วมในธุรกิจตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

การสร้างความน่าเชื่อถือ (Authority) การแสดงให้ทราบว่าแบรนด์มีความเชี่ยวชาญในสินค้าและบริการ เป็นวิธีที่ช่วยให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือในสายตาของลูกค้าได้ดี ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกแบรนด์สินค้าได้ง่ายขึ้น

การช่วยให้แบรนด์เกิดการเติบโต (Business Growth) แบรนด์กลายเป็นที่รู้จัก หรือมียอดขายเพิ่มขึ้น ธุรกิจจึงเติบโตมากขึ้น

วิธีการวัดผลในการทำ SEO ประกอบไปด้วย

การวัดจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Number of Visitors) สามารถตรวจสอบได้ใน Category : Audience เพื่อตรวจสอบจำนวนการเข้าชม และจำนวนคนที่เข้าชมเว็บนั้น ๆ สามารถบ่งบอกถึงความนิยมของเว็บไซต์ และประสิทธิภาพของการทำ SEO ได้ดี

อัตราส่วนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งใหม่และเก่า (Ratio of New and Returning Visitors) Google Analytics จะนอกจากจะนับจำนวนผู้เข้าชมแล้ว ยังแสดงผลให้เห็นว่าผู้เข้าชมนั้นเป็นผู้เข้าชมใหม่ และเคยเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วหรือไม่ ซึ่งการที่มีผู้กลับเข้ามาเยี่ยมชมหน้าเว็บซ้ำ (Returning Visitors) แสดงว่าเว็บไซต์นั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่านได้ดี

ระยะเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์ (Session Duration) การพิจารณาว่าผู้ชมแต่ละราย อยู่ในหน้าเว็บไซต์นานเท่าใดเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของคอนเทนต์ว่าสามารถดึงดูดผู้เข้าชม และสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อพวกเขาได้ดีหรือไม่

จำนวนผู้ใช้งานที่มาจากการค้นหาบน Google แบบไม่เสียค่าโฆษณา (Number of Users from Organic SERPs) เป็นการค้นหาแบบ Organic Search ยิ่งมีผู้ใช้งานในลักษณะนี้มาก ยิ่งบ่งบอกว่าการทำ SEO นั้นได้ผลดี

ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการโหลดหน้าเว็บไซต์ (Average Speed) ระยะเวลาในการโหลดหน้าเว็บยิ่งนาน ยิ่งส่งผลเสียต่อทั้งผู้ใช้งาน และ Search Engine เพราะอาจทำให้พวกเขาออกจากหน้าเว็บได้ และอาจเปลี่ยนใจไปยังหน้าเว็บของคู่แข่งแทน หากผลการโหลดนาน ควรปรับปรุงให้ระยะเวลาการโหลดหน้าเว็บลดน้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การวัดผล SEO ที่หลากหลายจะช่วยให้ผู้ที่ทำ SEO หรือเจ้าของเว็บไซต์นั้น ๆ สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการทำการตลาดที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง