เงื่อนไขให้บริการ

1.บริการของเราจะรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับโดเมนตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ เช่น ลูกค้าต้องการโดเมนมีอายุมากกว่า 5 ปี และค่าคะแนน DA PA TF CF อย่างน้อย 20 ทีมงานจะหาโดเมนตามเงื่อนไขให้แก่ลูกค้า ซึ่งราคาของโดเมนก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่เงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ สำหรับพื้นฐานนั้น โดเมนจะมีค่า DA PA TF CF อย่างน้อย 10 โดยจะคิดค่าบริการโดเมนละ 1,500 บาท

2.ทุกโดเมนที่ส่งมอบให้ลูกค้า จะมีสถานะโดเมน Index อยู่ใน Search Engine Google ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบได้นับจากวันที่ได้รับการแจ้งชื่อโดเมนของลูกค้าจากทีมงาน แต่หลังจากลูกค้าได้รับแจ้งชื่อโดเมนไปแล้วเกิน 7 วัน หากนำไปทำวิธีไม่เหมาะสม เช่น ปั่นหน้าเว็บเพจ สแปมลิงค์เข้า หรือเหตุผลอื่นๆก็ตามจนโดเมนเกิดสถานะ Deindex ทางเราจะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น

3.ระยะเวลาการส่งมอบโดเมน จะใช้เวลาประมาณ 30-60 วันนับจากวันที่ลูกค้าชำระเงิน เป็นกฎของการประมูลโดเมนที่หลังจากทีมงานชนะประมูลโดเมนให้ลูกค้า จะต้องรอผู้ให้บริการจดโดเมนเจ้านั้นๆ โอนส่งมอบโดเมนให้ในช่วงเวลา 7-14 วัน และหลังจากได้รับโดเมนเรียบร้อย จะต้องรออีก 30-60 วันจึงจะสามารถโอนเปลี่ยนเจ้าของโดเมนใหม่ได้ โดยทีมงานจะมีการแจ้งวันที่จะสามารถส่งมอบโดเมนให้ลูกค้าทราบหลังจากทีมงานได้รับโดเมนที่ประมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

4.ในช่วงระหว่างรอโอนโดเมน ลูกค้าสามารถแจ้งทีมงานให้ชี้ Name Server ไปยังโฮสติ้งของลูกค้าได้ เพื่อสามารถใช้โดเมนที่ประมูลสร้างเว็บไซต์ได้ทันที สำหรับการโอนเปลี่ยนเจ้าของโดเมนในภายหลังจะไม่ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ลูกค้า ตราบที่ยังคงชี้ Name Server ไปยังโฮสติ้งลูกค้าอย่างถูกต้อง

5.ในทุกการสั่งซื้อ หากโดเมนที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้กับทางเรา เช่น ค่า DA ไม่ถึงที่กำหนด หรือโดเมนไม่ Index ใน Search Engine Google สามารถแจ้งทีมงานได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งชื่อโดเมนของลูกค้าจากทีมงาน หากทีมงานตรวจสอบแล้วไม่ตรงตามเงื่อนไขจริง ทางเราจะทำการคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้องครั้งแรกจากลูกค้า

สำหรับบริการ Private Blog Network หรือข้อมูลอื่นๆ โปรดโทรสอบถาม +66-35-931-5983