post

การทำ SEO จะส่งผลทำให้เว็บไซต์ของคุณนั้น ได้มาตรฐานที่ดีตรงตามเกณฑ์กับที่ทางกูเกิลจะให้คะแนน หากมีคุณภาพย่อมส่งผลทำให้เว็บไซต์ได้คะแนนเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทางกูเกิลจะเข้ามาเยี่ยมและชมเว็บไซต์ของคุณอยู่บ่อยครั้ง เพื่อที่จะตรวจสอบและดูความเกี่ยวข้องของเนื้อหา พร้อมทั้งคีย์เวิร์ดที่คุณได้ตั้งเอาไว้ภายในเว็บไซต์ของคุณเอง ตลอดจนกระทั่งมีการตรวจสอบโครงสร้าง พร้อมทั้งความน่าเชื่อถือในตัวเว็บไซต์ด้วย ส่วนวิธีการให้คะแนน แน่นอนว่าทางด้านกูเกิลไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาอย่างแน่นอน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะทำการคาดคะเน พร้อมทั้งวิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ออกมา ว่าทางกูเกิลจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้าง ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทางด้านเนื้อหาภายในเว็บไซต์ กับการทำ SEO มีรายละเอียดดังนี้

เนื้อหา ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเว็บไซต์

เนื้อหาภายในเว็บไซต์ ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำ SEO หากเว็บไซต์มีความเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดใดคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นมา กูเกิลมักจะตรวจดูความสำคัญของคีย์เวิร์ดภายในเนื้อหาเป็นหลัก โดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณคีย์เวิร์ด และ ตำแหน่งของคีย์เวิร์ดที่ได้พบเห็นอยู่ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือแม้กระทั่ง รูปแบบของคีย์เวิร์ดนั้น เป็นหัวข้อ มีการทำตัวหนา มีการทำตัวเอง หรือการพิจารณาดูที่ลิงค์ เป็นต้น

เนื้อหาในรูปแบบ Content Marketing

การทำเนื้อหาในรูปแบบ Content Marketing ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางด้านการตลาดที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการเขียนบทความให้ดีมีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับโครงสร้างของเว็บไซต์ ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการทำ SEO ได้เช่นเดียวกัน เพราะเนื่องจากบทความคุณภาพ จะสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับทางเว็บไซต์ และบทความยังคงมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณของคีย์เวิร์ดให้กับเว็บไซต์ได้แบบอัตโนมัติอีกด้วย

บทความจะต้องมีคีย์เวิร์ดที่ไม่มากจนเกินไป

บทความคุณภาพของบางเว็บไซต์ กลับไม่ได้เน้นในการแทรกคีย์เวิร์ดเลยสักนิด แต่ถ้าจะให้มีผลต่อการทำ SEO ร่วมด้วย การลงบทความที่มีคีย์เวิร์ดแบบพอดี และมีการวางคีย์เวิร์ดแบบถูกตำแหน่ง สวยงาม และมีคุณภาพแบบที่ไม่ผิดธรรมชาติ ย่อมสร้างผลดีต่อการสร้างอันดับที่ดีได้ในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน

ในทางกลับกัน หากคุณแทรกคีย์เวิร์ดภายในบทความมากจนเกินไป ทุกอย่างมันจะไม่เป็นธรรมชาติ ย่อมส่งผลเสียต่อเว็บไซต์ของคุณได้อย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น หากกูเกิลมองว่าเว็บไซต์ของคุณในตอนนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือ จงใจหลอกกูเกิลโดยตรง เว็บไซต์ของคุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการทำอันดับอีกต่อไปในอนาคต